Telefonický kontakt

377 462 006, 602 161 405

psychologická vyšetření

Psycholog PhDr. Karel Bröckl, Plzeň

Svým klientům poskytuji manželské, partnerské a rodičovské poradenství a pomoc při řešení životních problémů a krizí.

Provádím soudně znalecké posouzení problematiky úpravy výchovy nezletilých dětí při rodičovských sporech.

Nabízím psychologická vyšetření osob využitelná jak pro osobní potřebu, tak pro prokázání osobních předpokladů a kvalit.

Psychologické poradenství a konzultace

  • manželské a partnerské poradenství, rozbor příčin potíží a problémů
  • mediační řešení partnerských krizí a harmonizace partnerského soužití
  • vymezení rodičovských rolí a jejich efektivního propojení
  • analýza příčin výchovných problémů a korekce výchovného stylu
  • úprava výchovy a péče o děti při rozchodu rodičů, posouzení vhodnosti střídavé výchovy
  • poradenství v situacích životni nespokojenosti a krize, hledání příčin a východisek
  • vyjasnění životních perspektiv
  • psychodiagnostika, zaměřená osobní rozvoj
  • znalecké posudky v případě soudních sporů

Pro své činnosti mám vysokoškolskou kvalifikaci získanou studiem na Univerzitě Karlově v Praze a dlouholetou praxi a zkušenosti v oblasti psychologického poradenství a diagnostiky. Jsem znalcem Krajského soudu v Plzni se specializací klinická psychologie dětí a dospělých.

Má životní a poradenská filozofie

Své služby klientům vnímám jako pomoc a podporu, současně však i jako zdroj své obživy. Tomu odpovídá i můj přístup k výši honorářů. Nemám zcela jasně stanovená pravidla a řídím se jak složitostí případu, tak životní situací klienta.

V případě znaleckých posudků vycházím z příslušné vyhlášky, která stanovuje maximální hodinovou sazbu na 350 Kč. Preferuji osobní kontakt, ale nevyhýbám se ani možnostem, které poskytují moderní technologie.

 

Ordinace psychologie v Plzni

PhDr. Karel Bröckl
Sedláčkova ulice 16, 301 00 Plzeň

telefon: 377 462 006
mobil: 602 161 405
e-mail: brockl@powernet.cz